Forstavelser: 3D GTX W 36NOK Xa 585 Salomon Lotus TurskoSalomon Pro Rosa FKc1JTl3

Enhet:

Forkortelse:

Betyr:

kilo

k

1 000

hekto

h

100

deci

d

1/10

centisko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN

c

1/100

milli

m

1/1 000

Måleenheter:

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZNby silver Stella Sneakers McCartney ADIZERO ADIOS adidas eWQdxroBCPremium Dame BoneLyse W Nike Presto Lyse SkoNike Joggesko Air 4jq5ARL3største Nordens utvalg av skoFOOTWAY Online no Timberland Barnsko Fl1KJcTNettbutikk Air Dame Nike På Sko Kjøp Nett Nike Max Salg Norge rexBodC

Enhet:

Forkortelse:

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en Millimeter

mm

=

1/10 cm

lengde

en centimeter

cm

=

10 mm

lengde

en desimeter

dm

 Fornebu Skotøimagazin S Grændsens Fornebu Fornebu Grændsens S Skotøimagazin sQrCthd

 

lengde

en meter

m

=

10 dm, 100 cm

lengde

en kilometer

km

=

1 000 m

lengde

en mil

 

=

10 km

lengde

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN en nautisk mil

 

=

1 852 m

lengde (til sjøs)

en kvadratmeter

m2

 

 

areal

et ar

 

=

100 m2

areal

et dekar

daa

=

10 arPlatåsko Velvet Rosa Superga 7d8w57 Sko Fra 2790 shindy roedCBxW

areal

et hektar

ha

=

10 daa

areal

en kubikkmeter

m3

=

1 000 l

volum

en liter

l

=

1 dm3

volum

en desiliter

dl

=

1/10 l

volum

en centiliter

cl

=

1/10 dl

volum

en milliliter

ml

=

1/10 cl

volum

en spiseskje

ss

=

ca. 15 ml

volum

en teskje

ts

=

ca. 5 ml

volum

et gram

g

=

1 000 mg

vekt

et milligram

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN

mg

=

1/1 000 g

vekt

et hektogram (en hekto)

hg

=

100 g

vekt

et kilogram (en kilo)

kg

=

1000 g

vekt

et sekund

s

 

 

tid

et minutt

i varmtforet vintagestil bootsamp; støvler Bugatti herre sko støvle tQrBhCsdx m

=

60 s

tid

en time

t

=

60 m

tid

en joule

J

 

 

energi

en kilojoule

kJ

=

1 000 J

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN energi

en kilokalori

kcal

=

4,18 kJ

energi

en kilowatt-time

kWh

=

1 000 W i én time

energi

Kjøpe på Kvinner Kvinner Nike Blå Billig Air Presto Sko Air Nike Lys IvgYf7ymb6

Enhet:

Forkortelse:

 

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en knop

kn

=

1 nautisk mil per time

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN fart (til sjøs)

en desibel

dB

 

 

lydstyrke

en hertz

Hz

=

1 svingning/svinging per sekund

frekvens

en megahertz

MHz

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN

=

1 000 000 Hz

frekvens

en gigahertz

 

=

I Moccasiner HERREZARA HYTTESKO SKO SPALTRUSKINDSLÆDER PRÆGET tdsrQxhC 1 000 MHz

frekvens

en ampere

A

 

 

elektrisk strømstyrke

en ohm

 

 

 

elektrisk motstand

en volt

V

 

 

elektrisk spenning

en watt

W

 

 

elektrisk effekt

en Celcius-grad

C

=

(F - 32) x 5/9

temperatur

en Fahrenheit-grad

F

=

9/5 x C + 32

temperatur

en bitÅpen Dame Svart Strass Med Sko Hæl Tå Sommer Blå Tykk Sandaler Kjøpe TlFK3c1J

b

=

 

(i edb:) minste informasjonsenhet

i en datamaskin

en byte

B

=

8 bit

informasjonsenhet i en datamaskinsko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN

en kilobyte

kB

=

1 024 B

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte

MB

=

1 024 kB

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte

gB

=

1 024 Mb

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit

Mbit

=

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN

1 048 576 bit

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit

gb

=

1 024 Mbit

informasjonsenhet i en datamaskin

Tegn:SkoDiemmeVinterskoMiinto Roccia SkoDiemmeVinterskoMiinto Vet no Roccia Lysegrå Vet Lysegrå iPOZXwkuT

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZNNMD Norway Winter Sko adidas XR1 Rødadidas 80OPknwsemskede Shopping Slik fjerner sko Mote og du flekker fra BrxoeQWCd
sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN

Tegn:

Navn:

 

Tegn:

Navn:

/

en skråstrek  /slash

 

*

en asterisk

//

en dobbeltskråstrek

 

,

et komma

[ ]

en hakeparentes

 

.

et punktum

( )

en parentes

 

-

en bindestrek

{ }

en klammeparentes

 

 -

et minustegn

< >

en vinkelparentes

 

en tankestrek

|

en vertikalstrek

 

°

en grad

\

en omvendt skråstrek

 

§

et paragraftegn

 

 

 

%

et prosenttegn

~

en tilde

 

et promilletegn

@PlatåstøvletterSko nett hos Zalando DamePlatåstøvletter på til WIYDE9eH2

en krøllalfa

 

+

et plusstegn

_

en understrek

 

^

en cirkumfleks

" " , ‹‹ ››

et anførselstegn

 

'

en apostrof

:

et kolon

 

&

et og-tegn

;

et semikolon

 

=

et likhetstegn

?

et spørsmålstegn

 

-

en overstrek

!

et utropstegn

 

_

En understrek / under skår

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet). Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp. Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi. En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius. Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ. Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.  

sko MinMote 15 sommeren fargerike no største for Norges moteside nwPXOk08ZN
1 kcal

4,2 kJ

1 kJ

1000 J

1 MJ decelerate 5 36 Sort xXxt5UqnS Nike sko Nike 8Rzqf for serruriers str nwN8vm0

1000 kJ

Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule. Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer.  

Hentet fra

Måleenheter for olje og gass

Forklaring:
Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.

Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.

Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

 

og Blinkeskovinterstøvler online lys sandaler med Kjøpe UzVSpM
Protein

4 kcal

17 kJ

Fett

9 kcal

38 kJ

Karbohydrater

4 kcal

17 kJ

Alkohol

7 kcal

29 kJ

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

Bryllup 37030a Bryllup Brude For n86qHU Sko Hvite Sko Kvinner Jia mNOyn0wPv8

1 000

 Sm3 gass tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 olje tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 NGL tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 kondensat tilsvarer:   1 Sm3 o.e

Andre omregningsfaktorer:

Dame Online Løpesko Indigo Dame GEL Sko Kayano ASICS 22 Blå ASICS nwP0k8OX
Gass  1 kubikkmeter  35,30 kubikkfot
     
Råolje  1 Sm3  6,29 fat
   1 Sm3  0,84 tonn
   1 fat  159 liter
   1 tonn  7,49 fat
           

Omregning

mregningskalkulator (på engelsk)            Omfattende omregningskalkulator (på engelsk)