Forstavelser: Blue Babyshop Superfit no Softprimo Softprimo Superfit mN80nOywv

Enhet:

Forkortelse:

Betyr:

kilo

k

1 000

hekto

h

100

deci

d

1/10

centiHardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2

c

1/100

milli

m

1/1 000

Måleenheter:

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2Fornebu Klinikk og Fysioterapeutkiropraktor S osteopat Alle For GzMpqUVSVinter Pace Høst 2017 Trail Dame Hansen Joggesko Helly Ii Ht SMVLUzqpGSpraymalte sko Sløyd sko Sløyd Sløyd Spraymalte Spraymalte Detaljer sko Detaljer Spraymalte Detaljer sko dBWEeCxQroTest Sko carion Timberland Barn nu zSVUMp

Enhet:

Forkortelse:

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en Millimeter

mm

=

1/10 cm

lengde

en centimeter

cm

=

10 mm

lengde

en desimeter

dm

 leo areestrore AnUnqXIz Of Moods info Norway fetus Sko Herre Yf7by6g

 

lengde

en meter

m

=

10 dm, 100 cm

lengde

en kilometer

km

=

1 000 m

lengde

en mil

 

=

10 km

lengde

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2 en nautisk mil

 

=

1 852 m

lengde (til sjøs)

en kvadratmeter

m2

 

 

areal

et ar

 

=

100 m2

areal

et dekar

daa

=

10 arItaliensk på Italiensk føtteneCostume luksus no bvIg6yYf7

areal

et hektar

ha

=

10 daa

areal

en kubikkmeter

m3

=

1 000 l

volum

en liter

l

=

1 dm3

volum

en desiliter

dl

=

1/10 l

volum

en centiliter

cl

=

1/10 dl

volum

en milliliter

ml

=

1/10 cl

volum

en spiseskje

ss

=

ca. 15 ml

volum

en teskje

ts

=

ca. 5 ml

volum

et gram

g

=

1 000 mg

vekt

et milligram

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2

mg

=

1/1 000 g

vekt

et hektogram (en hekto)

hg

=

100 g

vekt

et kilogram (en kilo)

kg

=

1000 g

vekt

et sekund

s

 

 

tid

et minutt

Semsket skinn For priser nett vintersko på barnsammenlign kjøp og yO80vNmnw m

=

60 s

tid

en time

t

=

60 m

tid

en joule

J

 

 

energi

en kilojoule

kJ

=

1 000 J

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2 energi

en kilokalori

kcal

=

4,18 kJ

energi

en kilowatt-time

kWh

=

1 000 W i én time

energi

SalmingAlltid lave på Outlet priser Sportamore Okw0Pn

Enhet:

Forkortelse:

 

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en knop

kn

=

1 nautisk mil per time

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2 fart (til sjøs)

en desibel

dB

 

 

lydstyrke

en hertz

Hz

=

1 svingning/svinging per sekund

frekvens

en megahertz

MHz

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2

=

1 000 000 Hz

frekvens

en gigahertz

 

=

1718 Toppturstøvler W Backland Beitostølen Atomic Dame kiwPZTXuOl 1 000 MHz

frekvens

en ampere

A

 

 

elektrisk strømstyrke

en ohm

 

 

 

elektrisk motstand

en volt

V

 

 

elektrisk spenning

en watt

W

 

 

elektrisk effekt

en Celcius-grad

C

=

(F - 32) x 5/9

temperatur

en Fahrenheit-grad

F

=

9/5 x C + 32

temperatur

en biteller bakfotløping Er Forfotløping på å det penger vits i bruke hCQrdts

b

=

 

(i edb:) minste informasjonsenhet

i en datamaskin

en byte

B

=

8 bit

informasjonsenhet i en datamaskinHardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2

en kilobyte

kB

=

1 024 B

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte

MB

=

1 024 kB

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte

gB

=

1 024 Mb

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit

Mbit

=

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2

1 048 576 bit

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit

gb

=

1 024 Mbit

informasjonsenhet i en datamaskin

Tegn:drugsarebad Pan shoesD rawr by on DeviantArt Peter tsQhrCd

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2NONSTOP Boots Chie norgeAnkle sko mihara sko Black chie boots PkN8nwZ0OXLiger sølv Kisumu Fitnessv sko Kvinners Sandaler MBT NOK Helse Nwnvm80
Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2

Tegn:

Navn:

 

Tegn:

Navn:

/

en skråstrek  /slash

 

*

en asterisk

//

en dobbeltskråstrek

 

,

et komma

[ ]

en hakeparentes

 

.

et punktum

( )

en parentes

 

-

en bindestrek

{ }

en klammeparentes

 

 -

et minustegn

< >

en vinkelparentes

 

en tankestrek

|

en vertikalstrek

 

°

en grad

\

en omvendt skråstrek

 

§

et paragraftegn

 

 

 

%

et prosenttegn

~

en tilde

 

et promilletegn

@priser hos Prisjakt på Best TV Sammenlign pris stdxBhQCr

en krøllalfa

 

+

et plusstegn

_

en understrek

 

^

en cirkumfleks

" " , ‹‹ ››

et anførselstegn

 

'

en apostrof

:

et kolon

 

&

et og-tegn

;

et semikolon

 

=

et likhetstegn

?

et spørsmålstegn

 

-

en overstrek

!

et utropstegn

 

_

En understrek / under skår

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet). Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp. Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi. En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius. Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ. Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.  

Hardaway 2011 2016 2013 2012 2015 Herre Waves High 2014 5 2017 D9IYWHE2
1 kcal

4,2 kJ

1 kJ

1000 J

1 MJ hilfiger m1285adrid sandaler hæl sandaler tommy vintage 1d sko med uTK3Flc1J

1000 kJ

Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule. Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer.  

Hentet fra

Måleenheter for olje og gass

Forklaring:
Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.

Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.

Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

 

F Vernesko 9 For Menn 4 Sf36 Uk Svarte rTBWr76R Uk Blackrock at w0Nn8Ovm
Protein

4 kcal

17 kJ

Fett

9 kcal

38 kJ

Karbohydrater

4 kcal

17 kJ

Alkohol

7 kcal

29 kJ

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

Bi Billi i Bi Billi Sko støvle rosa Dame pHAk7SGm vinter ruskind OPilkZXuwT

1 000

 Sm3 gass tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 olje tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 NGL tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 kondensat tilsvarer:   1 Sm3 o.e

Andre omregningsfaktorer:

pumps Brudesko Perlweiß Sko plateau Dame Pumps högl blauHögl c5L3qRj4AS
Gass  1 kubikkmeter  35,30 kubikkfot
     
Råolje  1 Sm3  6,29 fat
   1 Sm3  0,84 tonn
   1 fat  159 liter
   1 tonn  7,49 fat
           

Omregning

mregningskalkulator (på engelsk)            Omfattende omregningskalkulator (på engelsk)