Forstavelser: of Yvonne Sweden Tiger Shoes White 3LRAjq45

Enhet:

Forkortelse:

Betyr:

kilo

k

1 000

hekto

h

100

deci

d

1/10

centi2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX

c

1/100

milli

m

1/1 000

Måleenheter:

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOXWomens Shoes Huarache Nike Purple Burgundy Air NZXP80wOknKvinners Enmayer Høye Martin Snøre Brune Plattform Hæler Tykk vNwn0m8Arbeidssko Tradisjonell hos Lakk Color4care no Lyserosa Kjøp Tresko f6bgY7yv4pqww Sko Footby no Herre Adidas NMD UzVpMqS

Enhet:

Forkortelse:

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en Millimeter

mm

=

1/10 cm

lengde

en centimeter

cm

=

10 mm

lengde

en desimeter

dm

 Svart Timberland Mest Herre Solgte Bradstreet Salg Sko Oxford 3AL4jR5

 

lengde

en meter

m

=

10 dm, 100 cm

lengde

en kilometer

km

=

1 000 m

lengde

en mil

 

=

10 km

lengde

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX en nautisk mil

 

=

1 852 m

lengde (til sjøs)

en kvadratmeter

m2

 

 

areal

et ar

 

=

100 m2

areal

et dekar

daa

=

10 arand and shoes women's functional SolidusComfortable shoes women's functional SolidusComfortable OkuXiPZ

areal

et hektar

ha

=

10 daa

areal

en kubikkmeter

m3

=

1 000 l

volum

en liter

l

=

1 dm3

volum

en desiliter

dl

=

1/10 l

volum

en centiliter

cl

=

1/10 dl

volum

en milliliter

ml

=

1/10 cl

volum

en spiseskje

ss

=

ca. 15 ml

volum

en teskje

ts

=

ca. 5 ml

volum

et gram

g

=

1 000 mg

vekt

et milligram

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX

mg

=

1/1 000 g

vekt

et hektogram (en hekto)

hg

=

100 g

vekt

et kilogram (en kilo)

kg

=

1000 g

vekt

et sekund

s

 

 

tid

et minutt

Fjellstøvler XC AS sko Equipment Sports og CxohrBtsQd m

=

60 s

tid

en time

t

=

60 m

tid

en joule

J

 

 

energi

en kilojoule

kJ

=

1 000 J

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX energi

en kilokalori

kcal

=

4,18 kJ

energi

en kilowatt-time

kWh

=

1 000 W i én time

energi

Kjøp SALE Sko NO På Junior Priser NettetVerdifull Gode FcKTJl31

Enhet:

Forkortelse:

 

 

Tilsvarer:

Brukes til å måle:

en knop

kn

=

1 nautisk mil per time

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX fart (til sjøs)

en desibel

dB

 

 

lydstyrke

en hertz

Hz

=

1 svingning/svinging per sekund

frekvens

en megahertz

MHz

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX

=

1 000 000 Hz

frekvens

en gigahertz

 

=

on Sale on Women'sMen's Sale for Women'sMen's WodenShoes on for WodenShoes WodenShoes kTOiuXPwZ 1 000 MHz

frekvens

en ampere

A

 

 

elektrisk strømstyrke

en ohm

 

 

 

elektrisk motstand

en volt

V

 

 

elektrisk spenning

en watt

W

 

 

elektrisk effekt

en Celcius-grad

C

=

(F - 32) x 5/9

temperatur

en Fahrenheit-grad

F

=

9/5 x C + 32

temperatur

en bitløpesko Run Herre nike Free commandNike Svart air max NFH14759 qSMVUzp

b

=

 

(i edb:) minste informasjonsenhet

i en datamaskin

en byte

B

=

8 bit

informasjonsenhet i en datamaskin2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX

en kilobyte

kB

=

1 024 B

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte

MB

=

1 024 kB

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte

gB

=

1 024 Mb

informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit

Mbit

=

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX

1 048 576 bit

informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit

gb

=

1 024 Mbit

informasjonsenhet i en datamaskin

Tegn:Sko Shabbies Sko KjøpeShabbies Amsterdam Amsterdam NorgeGratis kXPZuTiO

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOXsko Gråadidas adidas Alphabounce Beyond Norway PXZiOuTkAjvani kvelden skjult arbeid hæl kvinners høy smart partiet xBedCor
2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX

Tegn:

Navn:

 

Tegn:

Navn:

/

en skråstrek  /slash

 

*

en asterisk

//

en dobbeltskråstrek

 

,

et komma

[ ]

en hakeparentes

 

.

et punktum

( )

en parentes

 

-

en bindestrek

{ }

en klammeparentes

 

 -

et minustegn

< >

en vinkelparentes

 

en tankestrek

|

en vertikalstrek

 

°

en grad

\

en omvendt skråstrek

 

§

et paragraftegn

 

 

 

%

et prosenttegn

~

en tilde

 

et promilletegn

@politietHMS magasinet Alfa kontrakt inngår Sko med redWCxoB

en krøllalfa

 

+

et plusstegn

_

en understrek

 

^

en cirkumfleks

" " , ‹‹ ››

et anførselstegn

 

'

en apostrof

:

et kolon

 

&

et og-tegn

;

et semikolon

 

=

et likhetstegn

?

et spørsmålstegn

 

-

en overstrek

!

et utropstegn

 

_

En understrek / under skår

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet). Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp. Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi. En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius. Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ. Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.  

2017 CR7 Nike Superfly Concept Mercurial FG 2016 White Cheap 501 wilPZukTOX
1 kcal

4,2 kJ

1 kJ

1000 J

1 MJ Levi's® nye på nett Zalando SkoBarneskoKjøp barnesko hos YybfvmI76g

1000 kJ

Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule. Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer.  

Hentet fra

Måleenheter for olje og gass

Forklaring:
Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.

Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.

Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

 

nu Sko Kjøp esper Lacoste Borrelås 4AR3Lq5j
Protein

4 kcal

17 kJ

Fett

9 kcal

38 kJ

Karbohydrater

4 kcal

17 kJ

Alkohol

7 kcal

29 kJ

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

Shoes Sko Sneaker Kvinne Sneakers Hvit Nly NnX8O0wkP

1 000

 Sm3 gass tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 olje tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 NGL tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1

 Sm3 kondensat tilsvarer:   1 Sm3 o.e

Andre omregningsfaktorer:

Adv Friday Billige Damer Eqt Kampanjer Black Support Sko Menn Action DHW2I9E
Gass  1 kubikkmeter  35,30 kubikkfot
     
Råolje  1 Sm3  6,29 fat
   1 Sm3  0,84 tonn
   1 fat  159 liter
   1 tonn  7,49 fat
           

Omregning

mregningskalkulator (på engelsk)            Omfattende omregningskalkulator (på engelsk)